POEZIE
HOME PAGE
LUC DRAPPIER
CURRICULUM
HERMAN VERBAERE
VERNIEUWING
WEB-GALERY
ABSTRACT
AQUAREL
FOETUSWEIDE
STAGES
KORTVERHAAL
POEZIE
NIEUWE BUNDEL
LINKS
GUEST BOOK
CONTACT
EXPO'S
STAGES


Er is zopas een nieuwe bundel verschenen met honderd gedichten in vier cycli onder de titel

ACHTER DUBBEL GLAS

Deze nieuwe uitgave kan besteld worden in boekvorm, DVD of CD via de "contact"pagina

KLIK OP DE ONDERSTAANDE LINK OM EEN DEMO-VERSIE TE BEKIJKEN VAN DE DVD
DVD - ACHTER DUBBEL GLAS


Avond aan het strand

Langs de laatste avondkier
heb ik in gedachten de dag verlaten
ik voel de warme zonnestraal
nog gloeien in mijn nek

het gepijns van daarnet
is in de avondlucht verdampt
en het duingras wiegt zijn laatste lied
gemaakt van zuivere zeewind

waar licht en donker elkaar kussen
en in stilte nieuwe plannen smeden
weet geen sterveling
de dans der blinden is geheim

mijn vingers beroeren het klavier
dat trage tonen in het duister stuurt
de wereld dirigeert de stilte
tot de ochtend in zijn blauwe schijn


Dichter in de lente

Deze morgen kwam de lente
goot wat waterzon over de schaduw
van een lange koude winter
een projectie van nog kale takken

onwennig in het nieuwe licht
gekwetter en getjilp van vogels
merel sijs en ekster samen pikken
een reiger die omzichtig landt

de zonnewijzer heeft weer werk
en bladderverf wordt poëzie
in een morgen die van glas is

helder en nog mateloos fragiel
gemaakt van breekbaar licht
door de ogen van een dichter>br>

Vreemde

nu niet en later zonder twijfel
een andere weg gaan en verloren lopen
op zoek naar elkaars stappen

de tijd graaft putten om ons heen
en onzichtbare kloven van verschil
zodat wij verder van elkaar vervreemden
en de weg terug niet vinden

wij zullen elkaar wel nooit ontmoeten
en dieper in de tijd verdwalen
jij blijft een onbekende ik je vreemde

toch is de gedachte aan elkaar zo lief
en soms schrikwekkend tegelijk
jij blijft een vreemde en ik ben je rijk


Watergodin

Er was niets enkel de leegte ervoor
zo afwezig was de gedachte

de zee spoelde aan en af uren na elkaar
bleef de gedachte deinend weg

verankerd in het klamme zand
als een woestijn van oude woorden

die samen geen gedicht zijn
gedachten schuimend in de branding

tot jij verscheen als Venus uit je schelp
van verschijning tot gedicht mij bracht

met wiegende heupen aan en af kwam
uit schuimend water een godin voor later


Overkomt het je ook wel eens ?

illusie zoekt een uitweg
in onbereikbare einders
oeverloze vraagtekens
antwoorden in chaos

licht dat ogenschijnlijk is
en af en toe gedempt
verlicht de vale kleur
van ongerijmdheid

overtreffend wachten
op wat gisteren nog was
kijk niet in de spiegel
want hij is verleden

door de tijd gebroken
herinnert enkel nog
aan vereeuwigd vroeger
straks aan niets

een lege kamer in dubbel
één hier en één van glas
het bedrieglijk vangnet
van gestolde nostalgie


Heengaan

Geeft de wereld niets
om vage vlammen
van een dovend vuur
de trage wals
van lome benen
over de knoestige vloer
van verdwijnend leven
slanke figuren
die de dood omarmen
geel en goud
die in eeuwig licht
de kracht soms missen
om warm te zijn
een listig sierraad
dat verdwijnt
in oneindig vuur
de dwaasheid
van het sterven
knaagt harder
dan de honger
aan het zieke lichaam
dat langzaam
uit zijn lijden groeit
naar minzaam heengaan


Eeuwen van stilte

Tussen het zuchten in
een eeuw van stilte
de woorden die niets vertellen
over gisteren verwarring zaaien
en morgen nog niet kennen

tussen ontwaken en slapen gaan
die eeuw van stilte
een grafschrift voor de toekomst
die snel voorbij gaat
als verleden in je knoken kruipt

tussen denken en vergeten
en eeuwen van stilte
valt een boek voor altijd dicht
verdwijnt een leven in het donker
met alleen nog eeuwig lichtwww.2log.com/sign up.php.
Powered by CenterALL & Hosted by SarrCom.com